תקשורת

למידת עמיתים בגן גלי ציון

ילדה מהגן עברה לגור בארה"ב והיא והילדים משתפים זה את זה באמצעות מייל לי וחקר על בעלי חיים ימיים

Project Gallery

1/1